Regulamin

REGULAMIN

§ 1: DEFINICJE

W niniejszych warunkach poniższe terminy mają nadane im znaczenie:

 1. eTixShop : nazwa handlowa prywatnej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Bilet: bilet wstępu na wydarzenie.
 3. Kupujący: osoba, która zawiera umowę z eTixShop dotyczącą dostarczania biletów (biletów wstępu) na mecze, koncerty i inne oferowane na platformie wydarzenia.
 4. Proces zamówienia: elektroniczne potwierdzenie rezerwacji dokonane przez kupującego, dostarczone przez eTixShop, wysyłane przez eTixShop na adres e-mail wskazany przez tego kupującego lub wydany temu kupującemu.

§ 2: STOSOWANIE

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, potwierdzeń rezerwacji i umów, w których eTixShop działa jako sprzedawca biletów. Uzupełnienia lub odstępstwa od niniejszych warunków obowiązują tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie zaakceptowane przez eTixShop. Żadne prawa nie mogą wynikać z obietnic złożonych przez dowolnego pracownika eTixShop, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone pocztą elektroniczną lub czatem.

 

§ 3: SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący składa zamówienie, jeżeli: (a) wspomniany kupujący określił w procedurze rezerwacji eTixShop, który bilet (bilety) powiedział kupujący chce otrzymać, (b) powiedział, że kupujący wypełnił inne wymagane informacje, oraz (c ) rezerwacja została otrzymana przez eTixShop po jej wysłaniu (d) jeżeli wspomniany nabywca przekazał wszystkie wymagane informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej do eTixShop lub, jeśli to możliwe, dodał wymagane informacje do swojego konta.
 2. Zamówienie jest ostateczne, gdy eTixShop potwierdzi otrzymanie zamówienia, wysyłając potwierdzenie zamówienia / rezerwacji, a eTixShop otrzyma płatność od kupującego. Warunki są akceptowane, gdy zamówienie jest ostateczne.

§ 4: CENY

 1. Odsprzedaż dotyczy sprzedaży biletów przez eTixShop. Ceny Usługi Biletowej w eTixShop będą różnić się od cen, które mogą być określone na samych biletach, a kupujący nie może czerpać żadnych praw z tych cen. Wszystkie koszty są wliczone w ceny usług biletów oferowanych przez eTixShop, z wyjątkiem opłaty serwisowej, kosztów płatności i ewentualnych kosztów wysyłki oraz ubezpieczenia od deszczu.
 2. Ceny wyrażone są w euro (euro), chyba że określono inaczej.
 3. Cena jest unikalna dla każdego zamówienia. Cena może się różnić przy każdym zamówieniu.
 4. Ceny biletów podlegają wahaniom związanym z popytem i dostępnością biletów. Kupujący nie może czerpać żadnych praw z podwyżek lub obniżek cen po złożeniu zamówienia. Cena potwierdzona kupującemu w momencie składania zamówienia pozostanie zatem ceną za którą został zakupiony bilet.

§ 5: PŁATNOŚĆ

 1. Płatność musi zostać dokonana przy użyciu jednej z metod określonych na stronie internetowej eTixShop lub, w ramach odstępstwa, przy użyciu metody, która zostanie dodatkowo określona przez eTixShop.
 2. Po dokonaniu płatności w eTixShop płatność jest weryfikowana przez zewnętrznego licencjonowanego dostawcę płatności. Wszystkie dane są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznych serwerów i nigdy nie pozyskujemy, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy żadnych danych posiadaczy kart.
 3. Wszystkie płatności będą pobierane w euro.

§ 6: DOSTAWA BILETÓW

 1. Usługa eTixShop ma na celu zapewnienie kupującym biletów na co najmniej jeden do siedmiu (1-7) dni przed eventem zamówionym przez kupującego. W zależności od tego, czy bilety na dostępne w ofercie wydarzenia są biletami papierowymi czy elektronicznymi, bilety zostaną dostarczone na Twój adres domowy, hotel lub na adres e-mail za pośrednictwem biletów elektronicznych.
 2. Wysyłka i wydanie odbywa się na koszt kupującego. Koszty wysyłki dotyczą również dostawy do hotelu.
 3. Bilety będą wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub podobnej usługi kurierskiej na adresy na całym świecie.
 4. Bilety zostaną dostarczone przez kuriera na adres podany przez kupującego, chyba że nikt nie będzie w stanie ich odebrać. Usługa Biletów eTixShop nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia dostawy biletów z powodu podania przez kupującego nieprawidłowego adresu. Kupujący jest odpowiedzialny za poinformowanie eTixShop o każdej zmianie adresu dostawy.
 5. Jeżeli kupujący nie zaakceptuje, nie odbierze lub nie odebrał biletu wysłanego do tego kupującego, a bilet zostanie zwrócony do usługi biletowej eTixShop przez kuriera lub jakąkolwiek lokalną firmę kurierską, wspomniany kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania usługi biletowej eTixShop za poniesione koszty w odniesieniu do przesyłki zwrotnej. Na prośbę kupującego i po wcześniejszym uiszczeniu związanych z tym kosztów wysyłki eTixShop wyśle ​​bilety do wspomnianego kupującego.
 6. W odróżnieniu od przepisów dotyczących dostawy, Usługa Biletów eTixShop może wybrać inną metodę dostawy niż określona powyżej, na przykład poprzez dostarczenie biletów do recepcji hotelu wskazanej przez kupującego. Kupujący jest odpowiedzialny za powiadomienie użytkownika o adresie dostawy wskazanym przez tego kupującego o dostarczeniu biletów. Jeśli nie otrzymałeś biletów na 48 godzin przed wydarzeniem, napisz do nas e-mail lub telefon w godzinach pracy..
 7. eTixShop ma prawo zmienić metodę dostawy na odbiór w punkcie odbioru, w miejscu i czasie, które zostaną ustalone później, gdy wartość rynkowa biletów przekroczy 1000 EUR.

§ 7: BILETY

 1. W niektórych przypadkach, na biletach może być wyświetlone Imię i Nazwisko, które nie pasuje do danych osobowych nabywcy biletu.
 2. Nabywca biletu dostarczonego przez eTixShop musi zachowywać się jak dobry i uporządkowany gość imprez i musi postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez organizatora imprezy.
 3. Należy pamiętać, że w przypadku wydarzeń sportowych należy przestrzegać zasad dot. ubioru. W przypadku meczy w niektórych przypadkach należy ubrać się zgodnie z przeznaczeniem sektoru (goście / gospodarze).
 4. Kategorie jakości określone przez eTixShop dla biletów nie harmonizują z żadnymi kategoriami użytymi przez organizatora imprezy, na którą wydano bilety. Kupujący nie może czerpać żadnych praw z klasy kategorii i / lub rankingu. Usługa biletów eTixShop zachowuje prawo do aktualizacji biletów bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub zobowiązań z jej strony.
 5. Nabywca biletu dostarczonego przez eTixShop musi uzyskać informacje dotyczące instrukcji wydanych przez lub w imieniu organizatora imprezy lub władz. Obowiązkiem kupującego jest poinformowanie go o prawidłowych datach i godzinach rozpoczęcia wydarzeń, a także o zmianach związanych z wydarzeniem, takich jak godziny rozpoczęcia, daty i podobne. Usługa biletów eTixShop nie może mieć na to wpływu. Usługa Biletów eTixShop nie będzie zobowiązana do dalszego informowania o tym kupującego bilet.
 6. eTixShop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione przez kupującego lub osoby trzecie, takie jak podwójne rezerwacje przez organizację. W takim przypadku Usługa Biletów eTixShop nie jest zobowiązana do rozwiązania problemu ani udzielenia kupującemu żadnej rekompensaty. Jednak nawet w tych przypadkach zaleca się skontaktowanie się z serwisem biletów eTixShop, aby pomóc kupującemu znaleźć rozwiązanie.
 7. Zgubionych, skradzionych lub uszkodzonych biletów nie można duplikować.
 8. Obowiązkiem właściciela biletu jest przyniesienie dowodu tożsamości na wypadek konieczności okazania dowodu tożsamości na imprezie. Usługa biletów eTixShop nie ponosi odpowiedzialności, jeśli posiadacz biletu otrzyma odmowę wstępu na stadion, ponieważ nie przyniósł swojego dokumentu tożsamości

§ 8: WARUNKI KORZYSTANIA Z BILETÓW ELEKTRONICZNYCH

eTixShop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady w drukowaniu biletów elektronicznych. Bilet elektroniczny musi być wydrukowany w pionie (pionowo) na nowym, białym papierze A4 (przód i tył), bez zmiany rozmiaru wydruku, za pomocą drukarki atramentowej lub laserowej. Żaden inny format (elektroniczny, ekran komputera, ekran telefonu komórkowego itp.) Nie jest prawidłowy. Częściowo wydrukowany, zanieczyszczony, uszkodzony lub nieczytelny bilet elektroniczny nie może zostać uznany za ważny.

§ 9: GWARANCJA KUPUJĄCEGO

W przypadku niedostarczenia przez eTixShop pełnej ilości biletów zakontraktowanych zgodnie z niniejszymi warunkami, eTixShop zwróci pełną kwotę zamówienia wraz z kosztami wysyłki, pod warunkiem, że kupujący skontaktuje się z eTixShop w ciągu pięciu (5) ) dni po dostarczeniu biletów, ale co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem.

§ 10: SIŁA WYŻSZA

 1. Uchybienia w wykonaniu umowy nie mogą być przypisane stronie, jeżeli nie wynika to z zaniedbania tej strony ani z mocy prawa, umowy lub w przeważającej opinii na jego koszt.
 2. eTixShop jest otwarty do zastosowania w przypadku siły wyższej w wyniku wojny, mobilizacji, pożarów, wypadków, strajków, okupacji, środków rządowych lub wszelkich warunków pogodowych dla organizacji, aby anulować lub przełożyć mecz.

§ 11: POLITYKA ANULOWANIA

 1. Zamów bilety tylko wtedy, gdy masz pewność, że możesz wziąć udział w wydarzeniu. Upewnij się również, że zamówiłeś bilety na prawidłowy event ponieważ anulowanie biletów jest trudne i możliwe tylko przy następujących warunkach anulowania:
 2. Anulowanie na mniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem (pierwszego dnia gry turnieju) wydarzenia nie będzie akceptowane przez eTixShop.
 3. Zamówienia anulowane dłużej niż 1 miesiąc przed wydarzeniem mogą zostać przyjęte na następujących warunkach: Czas anulowania / Maksymalny zwrot (na podstawie całkowitej ceny biletu)
 4. Jeśli zamówienie zostanie anulowane na więcej niż 4 miesiące przed rozpoczęciem imprezy, klientowi przysługuje 75% całkowitej ceny biletu
 5. Jeśli zamówienie zostanie anulowane na 1-4 miesiące przed rozpoczęciem imprezy, klientowi przysługuje 65% całkowitej ceny biletu. Wydarzenia z biletami elektronicznymi podlegają takim samym zasadom zwrotu, jak opisano powyżej, chyba że bilety elektroniczne zostały już wysłane. Po wysłaniu e-biletów wszelkie prawa do rezygnacji i zwrotu pieniędzy zostaną odrzucone z powodu braku gwarancji, że bilety będą nadal ważne dla nowych klientów.

§ 12: PRZEPISY SZCZEGÓLNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Z wyjątkiem umyślnego lub rażącego poczucia winy ze strony eTixShop lub jego podwładnych zarządzających oraz z wyjątkiem tego, co zostało określone gdzie indziej w niniejszych ogólnych warunkach, eTixShop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez kupujących lub osoby trzecie.

§ 13: INFORMACJE O USŁUGACH BILETÓW ETIXSHOP

 1. Usługa Biletów eTixShop nie jest powiązana z żadnym oficjalnym punktem sprzedaży ani organizatorem.
 2. eTixShop nie jest organizatorem imprezy, a jedynie sprzedaje bilety wydane przez organizatora. eTixShop jest niezależną firmą i dlatego nie jest powiązana z organizatorem imprezy. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że w momencie pierwotnej sprzedaży tych biletów, warunki sprzedaży mogły zostać uznane przez organizatora imprezy, na podstawie których organizator zastrzega sobie prawo do zakazania odsprzedaż biletów. W związku z tym bilety te mogą zostać anulowane przez organizatora i możesz nie otrzymać wstępu na wydarzenie. Jeśli jednak bilety te zostaną anulowane, a w konsekwencji odmówiono ci wstępu na wydarzenie, otrzymasz zwrot pełnej kwoty zamówienia, w tym kosztów wysyłki, zgodnie z tym, co określono w art. 8 niniejszych warunków. Warunkiem wstępnym tej zasady jest skontaktowanie się z eTixShop w chwili, gdy odmówiono ci przyjęcia przez telefon i nie byli w stanie rozwiązać problemu.

§ 14: PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza umowa podlega prawu szwajcarskiemu. W zakresie, w jakim dopuszczalne jest odstępstwo od ustawowych zasad jurysdykcji, właściwy sąd szwajcarski rozpatruje wszystkie spory, które mogą wystąpić między eTixShop a kupującym.

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2019 r